Bloemenquiz

Prikkel de zintuigen met bloemen

Omschrijving

Bloemen hebben een positief effect op het episodische geheugen (herinnering aan persoonlijke ervaringen). Ze kunnen helpen om oude en nieuwe herinneringen te herbeleven. Stimuleer meerdere zintuigen. Laat jouw naaste bloemen ruiken of aanraken als u het ergens over heeft. Er bestaan bloemenquizzen met vragen om bij dementie zintuigen en geheugen te prikkelen. Bloemen en planten verhogen een positieve sfeer, een prettige sfeer in huis is belangrijk voor iemand met dementie. Mensen voelen zich veiliger en meer ontspannen.

Plek

Meest bezochte ruimte.

Partners

VBW logo
Sociaal Fonds Bloemendetailhandel logo
Plantion logo
Fabulous Freesia logo